Android Studio vs OpenSuSE 13.2

Per poder fer funcionar l’Android Studio amb la OpenSuSE 13.2 Cal instal·lar la versió de Java d’Oracle:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Ens baixem la versió RPM del paquet JDK que ens correspongui segons las nostra arquitectura, en el meu cas jdk-8u25-linux-x64.rpm

Desde la consola com a usuari ‘root’ executem:

rpm -Uvh jdk-8u25-linux-x64.rpm

Un cop instalat el paquet amb el nostre usuari ja podrem executar l’Android Studio amb la comanda següent:

JDK_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_25 ./studio.sh

I ja no donara l’error al iniciar que dona amb el java per defecte.