Automatització del pegats de seguretat amb la CentOS 7

Una forma d’automatitzar les actualitzacions de CentOS a partir de la versió 7.

yum -y install yum-cron
systemctl start yum-cron
systemctl enable yum-cron
sed -i "s/update_cmd =.*/update_cmd = security/g" /etc/yum/yum-cron.conf
sed -i "s/update_messages =.*/update_messages = yes/g" /etc/yum/yum-cron.conf
sed -i "s/download_updates =.*/download_updates = yes/g" /etc/yum/yum-cron.conf
sed -i "s/apply_updates =.*/apply_updates = yes/g" /etc/yum/yum-cron.conf
#sed -i "s/exclude =.*/exclude = kernel*/g" /etc/yum/yum-cron.conf
rm /etc/cron.hourly/0yum-hourly.cron
systemctl restart yum-cron

Article origen:

https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-setup-automatic-security-updates-on-centos-7/