Centos 7 KVM serial console (virsh)

Per poder accedir per consola ‘virsh’ a un guest en KVM cal afegir això:

Editatem el fitxer amb el nostre editor preferit (vim) /etc/sysconfig/grub:

Afegirem a la línia:

GRUB_CMDLINE_LINUX=" ... console=ttyS0"

Executarem per actualitzar la config:

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Comprovar l’accés a root a través d’aquesta console al fitxer /etc/securetty

echo "ttyS0" >>/etc/securetty

Truc:

Per habilitar sense reiniciar:

init q