Convertir un fitxer a UTF-8 amb VIM

Per guardar un fitxer amb VIM en format UTF-8 només cal :

:w ++enc=utf-8 %

Convertir un fitxer a UNIX amb VIM

Per veure la codificació i convertir el fitxer

:set ff?     #per veure la codificació
:set ff=unix #per canviar la codificació del fitxer

Desahbilitar mouse al VIM

cat >>/etc/vim/vimrc <EOF
set mouse=c
EOF

# alternativa

cat >>/etc/vim/vimrc <EOF
set mouse=
set ttymouse=
EOF