Debian 8 (Jessie) KVM serial console (virsh)

Per poder accedir per consola ‘virsh’ a un guest en KVM cal afegir això:

Editatem el fitxer amb el nostre editor preferit (vim) /etc/default/grub:

Afegirem a la línia:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=" ... console=ttyS0"

Executarem per actualitzar la config:

update-grub