Dockerfile LDAP Account Manager – 4.9 en OpenSuSE 13.2

Deixo un exemple d’un dockerfile per instal·lar un container de LDAP Account Manager – 4.9 en OpenSuSE 13.2.

Està fet en un host OpenSuSE 13.2 amb la imatge docker oficial de la mateixa distro.

lam-dockerfile.tar.gz