Dockerfile per LAMP en OpenSuSE 13.2

Deixo un exemple d’un dockerfile per instal·lar un container de LAMP en OpenSuSE 13.2.

Apache2,MariaDBL,PHP5,Proftpd

Està fet en un host OpenSuSE 13.2. amb la imatge docker oficial de la mateixa distro.

lamp-dockerfile-scs0.1.tar.gz