Dockerfile per WordPress 4.0 en LAMP OpenSuSE 13.2

Deixo un exemple d’un dockerfile per instal·lar un container de WordPress 4 i LAMP en OpenSuSE 13.2.

WordPress 4,Apache2,MariaDB,PHP5,Proftpd

Està fet en un host OpenSuSE 13.2. amb la imatge docker oficial de la mateixa distro.

wordpress-lamp-dockerfile-scs0.1.tar.gz