Dockerfile Prestashop i LAMP en OpenSuSE 13.2

Deixo un exemple d’un dockerfile per instal·lar un container de Prestashop 1.6.0.9 i LAMP en OpenSuSE 13.2.

Prestashop,Apache,MariaDB,PHP5,Proftpd

Està fet en un host OpenSuSE 13.2. amb la imatge docker oficial de la mateixa distro.

prestashop-lamp-dockerfile-scs0.1.tar.gz