Dockerfile Prestashop i LEMP en OpenSuSE 13.2

Deixo un exemple d’un dockerfile per instal·lar un container de Prestashop 1.6.0.9 i LEMP en OpenSuSE 13.2.

Prestashop,Nginx,MariaDB,PHP5,Proftpd

Està fet en un host OpenSuSE 13.2. amb la imatge docker oficial de la mateixa distro.

prestashop-lemp-dockerfile-scs0.1.tar.gz