FreeBSD 9.1 (guest) vs KVM serial console

Hola,

Per poder tenir la consola amb el KVM i tenir també una consola en mode “gràfic” a través de VNC cal fer els següents canvis en el FreeBSD

Editem el fitxer /boot/loader.conf:

Afegim la següent línia:

console="comconsole,vidconsole"

Després editem el fitxer /etc/ttys:

Afegim la línia:

ttyu0   "/usr/libexec/getty std.115200" screen-256color on secure

Fem un ‘reboot’ i ja tindrem disponible la consola.