Habilitar Microsoft Windows 7 com a router

Perquè un Microsoft Windows 7 funcioni com un router cal habilitar una clau en el registre:

Executem: regedit

I busquem la cadena:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Canviem el DWORD IPEnableRouter de 0 a 1 i reiniciem l’ordinador.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc962461.aspx

Es pot comprovar amb ipconfig /all si s’ha habilitat correctament,