Hackberry A10 – RS232

La connexió a la placa hackberry per consola RS232 mitjançant un USB TTL serial converter és:

   ___
--|   | 4: 3.3v
--|   | 3: TX
--|   | 2: RX
--|___| 1: GND
hackberry

Més informació per configurar la Wifi i d’altres coses aquí:

http://muxe.org/blog/term/hackberry-a10