iPhone 3GS Tethering vs. OpenSuSE 11.1

Hola, aquí passo el que he fet per poguer connectar un equip amb OpenSuSE 11.1 amb 3G via el iPhone 3GS amb suport de Tethering.

Passos en el iPhone:

Ajustes->General->Red->Compartir Internet->Activar

Ajustes->General->Bluetooth->Activar

Un cop tenim a punt el iPhone em d’emparellar els dos equips.

Els paquets que he instal·lat al OpenSuSE son:

bluez-gnome
bluez
bluez-compat

Emparallem els equips mitjançant la comanda:

bluetooth-properties

Un cop emparellats crearem la conexió mitjançant un dispositiu PAN (Personal Area Network) com usuari ‘root’:

Sino sabem la adreça MAC del nostre iPhone la podem esbrinar amb la comanda:

hcitool scan

Crearem un fitxer de configuració pel dispositiu de xarxa benp0 en el directori :

/etc/sysconfig/network/ifcfg-benp0

El contingut serà:

DEVICE=bnep0
BOOTPROTO=DHCP
ONBOOT=no
STARTMODE=hotplug

Un cop creat el fitxer podem procedir a connectar-nos amb les comandes següents.

pand -c <adreça mac="" del="" iphone=""> -n
ifup bnep0
</adreça>

Per aturar la connexió:

pand -K