Migrar LUNs amb LVM utilitzant Mirrors.

Crearem el PV amb la nova LUN i l’assignarem al Volume Group que ens interessi.

root# pvcreate /dev/new-lun
root# vgextend test /dev/new-lun

Comprovem l’estat actual dels Logical Volumes.

root# lvs -a -o +devices
root# #per veure desde el pv's: pvs  --segments -o pv_name,pv_size,seg_size,vg_name,lv_name,lv_size,seg_pe_ranges

Convertirem/crearem un mirror a partir del LV que ens interessi i li assignarem el PV nou

root# lvconvert -b -m1 --mirrorlog core /dev/test/lv /dev/new-lun

Per veure el progrés amb :

root# lvs -a -o +devices

 LV       VG    Attr    LSize  Pool Origin Data% Move Log Cpy%Sync Convert Devices             
 lv_root     VolGroup -wi-ao----  6,71g                       /dev/vda2(0)           
 lv_swap     VolGroup -wi-ao---- 816,00m                       /dev/vda2(1718)         
 lv      test   mwi-aom---  8,00g                95,41     lv_mimage_0(0),lv_mimage_1(0)
 [lv_mimage_0] test   Iwi-aom---  8,00g                       /dev/old-lun(0)           
 [lv_mimage_1] test   Iwi-aom---  8,00g                       /dev/new-lun(0)           

Un cop sincronitzat desfem el Mirror treient la LUN antiga

root# lvconvert -b -m0 --mirrorlog core /dev/test/lv /dev/old-lun
root# lvs -a -o +devices

Eliminem la LUN antiga del Volume Group

root# vgreduce test /dev/old-lun
root# pvremove /dev/old-lun

Nota: No es trobat la manera de control·lar la velocitat de sincronització.