Error: mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using old authentication” en PHP

Si ens trobem amb l’error en el log del servidor web després d’actualitzar el PHP haurem rescriure les paraules de pas dels usuaris del mysql per poder fer login:

Error: mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using old authentication” en PHP

UPDATE mysql.user SET Password = PASSWORD('Passw0rd') WHERE user = 'usuari';