Openstack Cinder volums que no es poden eliminar.

M’he trobat amb volums que no es poden eliminar perquè la instància ja no existeix. Quan eliminem una instància es pot donar el cas que no elimini el volum i quedi a mitges.

cinder reset-state --state available $VOLUME_ID
cinder delete $VOLUME_ID
cinder force-delete $VOLUME_ID
mysql cinder <<EOF 
update volume_attachment set attach_status="detached" where id="$attachment_id";
EOF
cinder delete $volume_id

Poso el link però n’hi ha d’altres : http://sacharya.com/deleting-stuck-cinder-volumes/