OpenSuSE vs TimeMachine

Configurar un servidor de volums per fer backups amb el TimeMachine per Mac OSX

La part OpenSuSE:

Crearem un share exportat per AFP amb el paquet NetAtalk a través de OpenSuSE.

Requereix que el sistema de fitxers tingui atributs extesos:

/etc/fstab:
/dev/md1       /storage       ext4  acl,user_xattr    1 2
</pre>
<p>Configurarem NetATALK per exportar per AFP:
</p><pre>/etc/netatalk/netatalk.conf:
CNID_METAD_RUN=yes
AFPD_RUN=yes
ATALKD_RUN=no
PAPD_RUN=no
TIMELORD_RUN=no
A2BOOT_RUN=no

/etc/netatalk/AppleVolumes.default:
/storage/timemachineimac/ "BackupImac" options:tm

Arrancarem el netatalk:

chkconfig netatalk on
rcnetatalk start

Per la part del Mac només caldrà especificar el disc per dedicar-lo pel Time Machine:

tmutil setdestination -ap afp://sergi@192.168.1.1/BackupImac

Ja ens demanarà les credencials.