oVirt Export Storage Domain

Hola,

Estic fent proves amb oVirt en un ‘allinone’ node. M’he trobat amb la necessitat de fer una importació de una VM i requereix d’un Storage Domain tipus Export.

No he trobat la manera de crear en un clúster del tipus Local Storage la possibilitat de crear aquest tipus de Storage domain.

Navegant una mica ho he aconseguit de la següent manera.

Crearem un Storage Domain del tipus NFS no associat a cap datacenter.

En el servidor NFS que volem crear el Storage Domain tipus Export caldrà la següent configuració en el export:

/export/data *(rw,sync,no_subtree_check,all_squash,anonuid=36,anongid=36)

Un cop exportat el mounpoint anem al portal de l’administrador a la pestanya Storage:

New Domain

Datacenter: none
Storage Type: Data / NFS
Format: V1 (important)
Export: x.x.x.x:/export/data

Això ens crearà els directoris i fitxers necessaris per crear el pool.

Un cop fer això agafarem aquest domain botó dret i ‘destroy’

A ara anirem al servidor nfs i editarem el fitxer:

/export/data/'id_del_domain'/dom_md/metadata

Aquí editarem les línies:

CLASS=Data la canviarem per CLASS=Backup

I eliminarem la línia

_SHA_CKSUM=

Un cop fent això importarem el domini ja tipus Export al Datacenter:

Import Domain
Export / NFS