AirPort mode Monitor en Mac OSX

Si volem fer una captura de trànsit amb el Mac hem de posar la tarja wifi en mode Monitor per poder capturar el trànsit.

Hem d’utilitzar la comanda del airport. És una opció no descrita en l’ajuda de la comanda.

Exemple:

Això ens guardarà un fitxer tipus cap en el directori /tmp que podrem obrir amb el Wireshark per exemple.

GNU/Linux AccesPoint Wifi

Objectiu: Volem crear una xarxa WIFI per interconnectar dispositius.

Ens caldran poques coses per poder crear una xarxa Wifi amb GNU/Linux.

El més important és que la interfícies que fem servir es pugui posar en mode MASTER i que estigui suportada pel paquet hostapd.

Sabrem si la nostra tarja wireless la podrem posar perquè sigui un punt d’accés.

Ha de poder suportar els modes AP i/o AP/VLAN.

(no confondre amb la comanda ‘iwlist’ que serveix per altres tasques’)

Després necessitarem configurar el paquet ‘hostapd’ en el fitxer hostapd.conf

Només caldrà executar-lo:

Ara configurarem un petit servei de DHCP per poder atorgar IPs als nostres dispositius.
(Opcional)

Utilitzarem el ‘dnsmasq’ (hi ha altres opcions dependrà de la distro).

Fitxer dnsmasq.conf:

L’executarem amb:

Després ho podem complicar tant com vulguem (enrutaments, firewalls, etc…)

HackBerry A10: rsyslog

Script per crear un ‘screen’ amb la sortida del log del syslog per utilitzar només quan fagi falta:

ZRAM

Configurar RAM FS Comprimits en GNU/Linux:

https://www.kernel.org/doc/Documentation/blockdev/zram.txt

Per veure els algorismes suportats pel Kernel

Per canviar-lo:

Per configurar un dispositiu ZRAM:

Cal donar format al FS:

Per eliminar un dispositiu ZRAM:

Sortida dmesg:

Movistar Fibra – Mikrotik

Exemple de configuració per un router Mikrotik perquè funcioni amb la fibra de Movistar.

Per què funcioni la TV s’ha de mirar la configuració del router original i mirar que IP tenim assiganada a l’interficie de la VLAN 2. Només caldrà configurar-la i funcionarà.