QEMU vs Raspberry PI

Tenir una emulació de Raspberry PI amb QEMU

Caldrà descarregar el fitxer DTB i el Kernel del projecte següent:

https://github.com/dhruvvyas90/qemu-rpi-kernel

sudo qemu-system-arm -M versatilepb -cpu arm1176 -m 256 -drive "file=raspbian.img,if=none,index=0,media=disk,format=raw,id=disk0" -device "virtio-blk-pci,drive=disk0,disable-modern=on,disable-legacy=off" -net "user,hostfwd=tcp::5022-:22" -dtb versatile-pb-buster-5.4.51.dtb -kernel kernel-qemu-5.4.51-buster -append 'root=/dev/vda2 panic=1' -no-reboot

Amb xarxa (experiment)

sudo qemu-system-arm -M versatilepb -cpu arm1176 -m 256 -drive "file=raspbian.img,if=none,index=0,media=disk,format=raw,id=disk0" -device "virtio-blk-pci,drive=disk0,disable-modern=on,disable-legacy=off" -dtb versatile-pb-buster-5.4.51.dtb -kernel kernel-qemu-5.4.51-buster -append 'root=/dev/vda2 panic=1' -no-reboot -netdev tap,id=n1 -device e1000,netdev=n1