RTL-SDR DMR

Utilitzant rtlsdr i gnu/linux per copiar els companys en DMR a la banda de UHF.

Cal utilitzar dsd:
https://github.com/szechyjs/dsd

Alternatius:
https://github.com/uwarc/dsd-dmr
https://github.com/f4exb/dsdcc

Receptor en una Raspberry PI:

rtl_fm -f 438413500 -s 48000 | socat - udp4-sendto:192.168.0.2:7355

Ordinador que descodifica DMR

socat - udp-listen:7355 | dsd -q -i - -o pa:12
socat - udp-listen:7355  | padsp dsd -i -

Directament amb PortAudio:

Per veure els dispositius disponibles cal:

dsd -a

Cal enviar: 48000Hz i la sortida és SB16_LE 8000Hz Mono

rtl_fm -f 438413500 -s 48000 | dsd -q -i - -o pa:12

Alternativa al PortAudio. Necessitarem el dispositiu /dev/audio

modprobe snd_pcm_oss
modprobe snd_mixer_oss
rtl_fm -f 438413500 -s 48000 | dsd -q -i -