SCREEN: Com saber si estem dins d’una sessió amb screen?

On estem si treballem amb screen ?

Fàcil:

echo $STY

Per fer scroll dins de la consola per defecte té 1024 línies. Amb el paràmetre -h numlinies es pot incrementar el buffer. Per accedir al buffer es fa amb:

CTRL+a + Esc.

Podem navegar amb els cursors amunt i avall. Per sortir d’aquest mode:

Esc

Per guardar una captura de la consola ho podem fer amb:

CTRL-a + h

Per tenir un log de la consola ho podem fer amb el paràmetre L :

screen -L /dev/ttyUSB0 1150200