Sincronització d’Hora en CentOS 7 (or RHEL 7)

Per habilitar la sincronització de hora en un servidor CentOS 7 sense necessitat de tenir un servei NTP actiu. yum -y install ntpdate systemctl enable ntpdate Editem el fitxer de configuració /etc/sysconfig/ntpdate vim /etc/sysconfig/ntpdate # Options for ntpdate OPTIONS=”-p 2 ntp0.fau.de” # Number of retries before giving up RETRIES=2 # Set to ‘yes’ to sync … Llegiu més

Centos 7 KVM serial console (virsh)

Per poder accedir per consola ‘virsh’ a un guest en KVM cal afegir això: Editatem el fitxer amb el nostre editor preferit (vim) /etc/sysconfig/grub: Afegirem a la línia: GRUB_CMDLINE_LINUX=” … console=ttyS0″ Executarem per actualitzar la config: grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg Comprovar l’accés a root a través d’aquesta console al fitxer /etc/securetty echo “ttyS0” >>/etc/securetty Truc: Per … Llegiu més