AD9850 + Arduino R3 UNO

Categories: HamRadio

Cosetes que tenia per casa i tenia una mica de temps. Volia tenir un generador de RF per veure si els equips de ràdio estàn correctament ajustats. Això a mode de fer proves i test inicials per tenir referències alhora de saber possibles desviaments. Comparteixo l’sketch de Arduino per si algú ho vol fer la … Read More