GNU/Linux fitxers tipus “sparse”

Com explica la wikipèdia els fitxer tipus “sparse” optimitzen millor l’espai en disc no escrivint els blocks d’informació que no contenen dades. Aquests tipus de fitxers són àmpliament utilitzats entorns per disc de les màquines virtuals tipus KVM o VMWARE per discs en mode ThinProvisioning. En GNU/Linux (i d’altres *nix) hi han diferents comandes què … Llegiu més