ZRAM

Configurar RAM FS Comprimits en GNU/Linux: https://www.kernel.org/doc/Documentation/blockdev/zram.txt Per veure els algorismes suportats pel Kernel Per canviar-lo: Per configurar un dispositiu ZRAM: Cal donar format al FS: Per eliminar un dispositiu ZRAM: Sortida dmesg: