USBSTICK-MAKER

Categories: Tecnologia de la Informació

Script per crear automàticament un disc de rescat USB desde un host GNU/Linux.VERSIÓ GRUB2 Per gravar la imatge només cal un ‘DD’. Exemple: Muntar les particions dins d’un fitxer imatge