OpenSuSE 12.3 tamany del Journal del Systemd

Problema El tamany del journal del systemd creix sense control en el sistema: opensuse:~ # journalctl –disk-usage Journals take up 4.0G on disk. opensuse:~ # Causa No hi ha posat cap límit a la configuració del journal en el sistema. Solució Editem el fitxer: vim /etc/systemd/journald.conf Afegim la línia: SystemMaxUse=100M I reiniciem el journal: service … Llegiu més