Explicació /proc/meminfo

Què vol cadascun dels valors proporcionats per la comanda cat /proc/meminfo en GNU/Linux ? L’explicació original per cada sistema la podem trobar amb la comanda: man proc Els valors tots son el kilobytes aquest exemple és de la versió de kernel 5.10.33 Memtotal: És la quantitat total de memòria RAM física. MemFree: És la quantitat … Llegiu més