Pulseaudio – Jackd – HamRadio – Noise Reduction

Paràmetres de configuració de PulseAudio Monitoritzar l’entrada de línia de la tarjeta de so: Convertir la sortida mono per un sol canal a estereo: Per ajustar els paràmetres del so: Configuració completa de reducció de so en temps real. Utilitzarem el següent grup d’aplicacions per poder fer aquesta tasca. S.O.: Linux Mint o qualsevol altre … Llegiu més

Apple: Teclat alumini 221

Per tenir configurat correctament el teclat d’alumini d’apple 221 farem el descrit a continuació. Per saber quina lletra del teclat estem premen farem servir la comanda següent: Per canviar el comportament del driver del kernel farem servir: A la configuració del teclat dins les preferències de Linutx Mint s’ha de deixat sense marcar l’apartat Comportament … Llegiu més

IPv6

Volem veure les estadístiques de paquets amb iproute2. De sempre s’ha utilitzat ifconfig però amb iproute2 es pot fer de la forma següent: Preferència IPv4 sobre IPv6 Editar el fitxer /etc/gai.conf i descomentar aquest línia TCPDUMP DNSMASQ DHCP Server DNSMASQ DHCP LEASES Exemples de configuració de xarxa LinuxMint Raspbian GNU/Linux 9 (stretch) Raspbian GNU/Linux 10 … Llegiu més