Migrar LUNs amb LVM utilitzant Mirrors.

Crearem el PV amb la nova LUN i l’assignarem al Volume Group que ens interessi. Comprovem l’estat actual dels Logical Volumes. Convertirem/crearem un mirror a partir del LV que ens interessi i li assignarem el PV nou Per veure el progrés amb : Un cop sincronitzat desfem el Mirror treient la LUN antiga Eliminem la … Llegiu més