ZRAM

Configurar RAM FS Comprimits en GNU/Linux: https://www.kernel.org/doc/Documentation/blockdev/zram.txt modprobe zram num_devices=4 Per veure els algorismes suportats pel Kernel # cat /sys/block/zram0/comp_algorithm lz4 Per canviar-lo: echo lz4 > /sys/block/zram0/comp_algorithm Per configurar un dispositiu ZRAM: echo 1G > /sys/block/zram0/disksize Cal donar format al FS: mkfs.ext2 /dev/zram0 mount /dev/zram0 /ram Per eliminar un dispositiu ZRAM: echo 1 > /sys/block/zram0/reset … Llegiu més