Cosetes de BASH

Per recordar, Per substituir un caràcter d’una variable cal fer: sergi@host:# TCPPORTS=”80,443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000″; echo ${TCPPORTS/,/ } 80 443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000 Ep però això no és el què volem. Volem substituir tots els caràcters, […]