Arxiu d'etiquetes: sed

Cosetes de BASH

Per recordar,

Per substituir un caràcter d’una variable cal fer:

sergi@host:# TCPPORTS="80,443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000"; echo ${TCPPORTS/,/ }
80 443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000

Ep però això no és el què volem. Volem substituir tots els caràcters, no només 1. Llavors afagirem dos signes de dividir entre el nom de la variable i el caràcter a substituir //

sergi@host:# TCPPORTS="80,443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000"; echo ${TCPPORTS//,/ }
80 443 9292 8774 8776 8777 8080 9696 8776 5000

Treure els comentaris amb el caràcter ‘#’ en un fitxer

A vegades els fitxers de configuració d’un servei en mode consola contenen molta informació descriptiva de les opcions disponibles.

Per suprimir aquests comentaris i tenir només la configuració que s’aplica utilitzarem el cat, el grep i el sed.

grep -v "^#" fitxer_de_texte | sed -e '/^$/d'

o

 cat fitxer_de_texte | sed '/ *#/d; /^ *$/d'