Cosetes de BASH

Per recordar, Per substituir un caràcter d’una variable cal fer: sergi@host:# TCPPORTS=”80,443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000″; echo ${TCPPORTS/,/ } 80 443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000 Ep però això no és el què volem. Volem substituir tots els caràcters, no només 1. Llavors afagirem dos signes de dividir entre el nom de la variable i el caràcter a substituir // sergi@host:# TCPPORTS=”80,443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000″; echo ${TCPPORTS//,/ … Llegiu més

SED edició ràpida

Per editar fitxers de forma ràpida i massiva podem utilitzar SED. Substituïr retorn de carro per un caràcter Elimina la línia sencera que contingui “/2019” Eliminar línies buides Editar un bloc d’un fitxer yml