Raspberry PI: Consola Sèrie via Bluetooth

Volem tenir una consola sèrie via bluetooth per si no tenim teclat ni xarxa o poder tenir una alternativa de connexió. Caldrà fer alguna modificació a la configuaració de la Raspberry PI molt ràpida. Editarem el fitxer /etc/systemd/system/dbus-org.bluez.service com usuari ‘root’ vim /etc/systemd/system/dbus-org.bluez.service ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd -C ExecStartPost=/usr/bin/sdptool add SP Ara crearem el servei per el RFCOMM … Llegiu més

Centos 7 KVM serial console (virsh)

Per poder accedir per consola ‘virsh’ a un guest en KVM cal afegir això: Editatem el fitxer amb el nostre editor preferit (vim) /etc/sysconfig/grub: Afegirem a la línia: GRUB_CMDLINE_LINUX=” … console=ttyS0″ Executarem per actualitzar la config: grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg Comprovar l’accés a root a través d’aquesta console al fitxer /etc/securetty echo “ttyS0” >>/etc/securetty Truc: Per … Llegiu més

Centos 6 KVM serial console (virsh)

Per poder accedir per consola ‘virsh’ a un guest en KVM cal afegir això: Crearem el fitxer /etc/init/serial.override a partir del original: cp /etc/init/serial.conf /etc/init/serial.override Afegirem la línia: exec agetty -h -L -w /dev/ttyS0 115200 vt102 Per poder veure la seqüencia d’inici també cal canviar la configuració del Grub: En el fitxer /boot/grub/grub.conf: Cal modifica … Llegiu més

OpenIndiana oi_151a7 (guest) vs KVM serial console

Hola, Per poder tenir la consola amb el KVM i tenir també una consola en mode “gràfic” a través de VNC cal fer els següents canvis en el OpenIndiana Editem el fitxer: vim /rpool/boot/grub/menu.lst Busquem la línia: kernel$ /platform/i86pc/kernel/$ISADIR/unix -B $ZFS-BOOTFS la canviem per: kernel$ /platform/i86pc/kernel/$ISADIR/unix -B $ZFS-BOOTFS,console=ttya (cal assegurar-se mitjançant amb un ‘dmesg’ que … Llegiu més