OpenIndiana oi_151a7 (guest) vs KVM serial console

Hola, Per poder tenir la consola amb el KVM i tenir també una consola en mode “gràfic” a través de VNC cal fer els següents canvis en el OpenIndiana Editem el fitxer: vim /rpool/boot/grub/menu.lst Busquem la línia: kernel$ /platform/i86pc/kernel/$ISADIR/unix -B $ZFS-BOOTFS la canviem per: kernel$ /platform/i86pc/kernel/$ISADIR/unix -B $ZFS-BOOTFS,console=ttya (cal assegurar-se mitjançant amb un ‘dmesg’ que … Llegiu més