Script per crear certificats de forma simple en OpenSSL

Per generar certificats autogenerats amb SSL de forma simple. Generar un certificats amb sola línia de codi: Per veure el certificat un cop instal·lat Convertir certificats amb OpenSSL https://www.sslshopper.com/article-most-common-openssl-commands.html Convertir a DER (.crt .cer .der) a PEM Convertir un PEM a DER Convertir un PKCS#12 file (.pfx .p12) que contenen una private key i certificats … Llegiu més

Script per comprovar la resposta d’un servidor de correu

Hola, Doncs tal i com diu el títol poso un petit script per comprovar si un servidor de correu funciona correctament pel port TCP/25. Si la resposta a les nostres comandes no es correcta l’script tindrà un codi de sortida ‘1’, si s’executa correctament serà ‘0’. A partir d’aquí podem crear un ‘watchdog’ que fagi … Llegiu més