Arxiu d'etiquetes: storage

Migrar LUNs amb LVM utilitzant Mirrors.

Crearem el PV amb la nova LUN i l’assignarem al Volume Group que ens interessi.

Comprovem l’estat actual dels Logical Volumes.

Convertirem/crearem un mirror a partir del LV que ens interessi i li assignarem el PV nou

Per veure el progrés amb :

Un cop sincronitzat desfem el Mirror treient la LUN antiga

Eliminem la LUN antiga del Volume Group

Nota: No es trobat la manera de control·lar la velocitat de sincronització.

GNU/Linux fitxers tipus “sparse”

Com explica la wikipèdia els fitxer tipus “sparse” optimitzen millor l’espai en disc no escrivint els blocks d’informació que no contenen dades.

Aquests tipus de fitxers són àmpliament utilitzats entorns per disc de les màquines virtuals tipus KVM o VMWARE per discs en mode ThinProvisioning.

En GNU/Linux (i d’altres *nix) hi han diferents comandes què ens permeten treballar amb aquest tipus de fitxers.

du: Per identificar si un fitxer està en mode sparse o no
ls: Per identificar si un fitxer està en mode sparse o no

cp: Per poder copiar aquest tipus de fitxers i/o convertir-los en sparse.

rsync, tar i potser algún altre que em deixo.

Exemples:

Per identificar si un fitxer està en mode sparse o no podem utilitzar tant ‘du’ com ‘ls’:

Es pot apreciar que amb un simple ‘ls’ el tamany que ocupen els fitxers és el real i no el que hauria de ser si els dos fitxers fóssin de caràcter “normal” que llavors ocuparien 64G.

En el cas que ens interessés convertir un fitxer “normal” a tipus sparse per estalviar disc real podem utilitzar ‘cp’:

D’aquesta manera podem estalviar disc o taxes de transferència en cas de voler replicar màquines virtuals entre hosts per exemple.

En el cas del dd: