Migrar LUNs amb LVM utilitzant Mirrors.

Crearem el PV amb la nova LUN i l’assignarem al Volume Group que ens interessi. Comprovem l’estat actual dels Logical Volumes. Convertirem/crearem un mirror a partir del LV que ens interessi i li assignarem el PV nou Per veure el progrés amb : Un cop sincronitzat desfem el Mirror treient la LUN antiga Eliminem la … Llegiu més

GNU/Linux fitxers tipus “sparse”

Com explica la wikipèdia els fitxer tipus “sparse” optimitzen millor l’espai en disc no escrivint els blocks d’informació que no contenen dades. Aquests tipus de fitxers són àmpliament utilitzats entorns per disc de les màquines virtuals tipus KVM o VMWARE per discs en mode ThinProvisioning. En GNU/Linux (i d’altres *nix) hi han diferents comandes què … Llegiu més