TCPDUMP

Alguns exemples de TCPDUMP: Per capturar trànsit per poder analitzar a posteriori amb el WireShark: tcpdump -i -s 65535 -w Per capturar Retransmisions de packets: tcpdump -ntttt -i ‘tcp[13] & 4 != 0’