VPN over SSH

Config SSHD al destí PermitRootLogin yes | without-password PermitTunnel yes LOCAL ssh -w {tun_local}:{tun_remot} root@{ip} ex: ssh -w 0:0 root@{ip} #cal vigilar que no estiguin en ús ssh -w any:any root@{ip} #assignació dev tun dinàmica ssh -Cf -w {tun_local}:{tun_remot} root@{ip} […]

Reverse Tunel SSH

Necessitem accedir a un servei d’una màquina interna d’una organització on no podem publicar res però tenim accés a internet. Ho podem fer creant un túnel invers a través d’un servidor públic. Com ho fem: ssh -fNtT -R 0.0.0.0:<port-que-publicarem>:<servidor-intern-a-publicar>:<port-a-publicar> usuari@servidor-públic […]