USBSTICK-MAKER

Script per crear automàticament un disc de rescat USB desde un host GNU/Linux. VERSIÓ GRUB2 #!/bin/bash # USBSTICK-MAKER-GRUB2-VERSION by Sergi Coll – GPLv2 – No Warranty # 0.1a 201601131037 Initial Release #VARS VER=0.1a DAEMONNAME=`basename $0` PID=($$) LOGDIR=/var/log/ LOGFILE=$DAEMONNAME.log DATA=`date +”%h […]

RG50F

Realment estic molt content dels equips que tinc per fer ràdio. L’únic que no tinc unes condicions òptimes de soroll i antena. Que és bàsic. Però em va fer especial il·lusió poder contactar amb el centre d’entrenament d’astronautes a Star […]