OpenSuSE 13 vs KVM serial console (virsh)

Temps de lectura: 1 minutPer tenir accés desde la consola: Amb el Yast modificar en l’apartat System/Boot Loader Marcar l’opció de serial console. Per la consola un cop arrencat el sistema cal fer: Per poder habilitar l’accés de l’usuari root Cal modificar el fitxer /etc/securetty afegir:

Centos 6 KVM serial console (virsh)

Temps de lectura: 1 minutPer poder accedir per consola ‘virsh’ a un guest en KVM cal afegir això: Crearem el fitxer /etc/init/serial.override a partir del original: Afegirem la línia: Per poder veure la seqüencia d’inici també cal canviar la configuració del Grub: En el fitxer /boot/grub/grub.conf: Cal modifica les entrades del grub afegint console=ttyS0: Exemple: