Openstack obtenir password d’una instància MS-Windows

Categories: Tecnologia de la Informació

Com podem obtenir el password d’una instància Windows a través del client cli de Openstack. Primer hem de establir les credencials a la sessió shell on estem: Amb la comanda següent ens presentarà el password de la instància. Ens caldrà la clau privada per poder-ho fer

Habilitar Microsoft Windows 7 com a router

Categories: Tecnologia de la Informació

Perquè un Microsoft Windows 7 funcioni com un router cal habilitar una clau en el registre: Executem: regedit I busquem la cadena: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters Canviem el DWORD IPEnableRouter de 0 a 1 i reiniciem l’ordinador. http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc962461.aspx Es pot comprovar amb ipconfig /all si s’ha habilitat correctament,