Windows 10 Virtio Boot (libvirt/qemu)

Tenim un Windows 10 com a màquina virtual de Qemu instal·lat com a disc IDE i quan posem el control·lador Virtio de disc no inicia. Caldrà afegir el controlador de virtio a la VM. Necessitarem la ISO del controlador més recent que es troben a https://github.com/virtio-win/virtio-win-pkg-scripts/blob/master/README.md Afegiu també el DVD/CD ISO de Windows 10 i … Llegiu més

Openstack obtenir password d’una instància MS-Windows

Com podem obtenir el password d’una instància Windows a través del client cli de Openstack. Primer hem de establir les credencials a la sessió shell on estem: Amb la comanda següent ens presentarà el password de la instància. Ens caldrà la clau privada per poder-ho fer

Habilitar Microsoft Windows 7 com a router

Perquè un Microsoft Windows 7 funcioni com un router cal habilitar una clau en el registre: Executem: regedit I busquem la cadena: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters Canviem el DWORD IPEnableRouter de 0 a 1 i reiniciem l’ordinador. http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc962461.aspx Es pot comprovar amb ipconfig /all si s’ha habilitat correctament,