Arxiu d'etiquetes: Windows

Openstack obtenir password d’una instància MS-Windows

Com podem obtenir el password d’una instància Windows a través del client cli de Openstack.

Primer hem de establir les credencials a la sessió shell on estem:

unset OS_SERVICE_TOKEN
export OS_USERNAME=usuari
export OS_PASSWORD=ParauladePas
export OS_AUTH_URL=http://192.168.0.10:5000/v2.0
export PS1='[\u@\h \W(keystone_usuari)]\$ '

export OS_TENANT_NAME=nom_del_projecte
export OS_REGION_NAME=RegionOne

root@client(keystone_usuari)$ nova list
+--------------------------------------+-----------+--------+------------+-------------+-------------------------------------------+
| ID                  | Name   | Status | Task State | Power State | Networks                 |
+--------------------------------------+-----------+--------+------------+-------------+-------------------------------------------+
| 47ea2175-7f1d-446c-b59e-6f6877bc577e | win10   | ACTIVE | -     | Running   | VLAN17=192.168.0.28            
+--------------------------------------+-----------+--------+------------+-------------+-------------------------------------------+
root@client(keystone_usuari)$

Amb la comanda següent ens presentarà el password de la instància. Ens caldrà la clau privada per poder-ho fer

root@client(keystone_usuari)$ nova get-password win10 id_rsa
skasi93rkwekakf
root@client(keystone_usuari)$ 

Windows Tools ISO

Script per generar una ISO amb software d’utilitat pel sistema operatiu Microsoft Windows.

mkdir software
cd software
wget "https://cloudbase.it/downloads/CloudbaseInitSetup_Stable_x64.msi"
wget "http://vorboss.dl.sourceforge.net/project/iometer/iometer-stable/1.1.0/iometer-1.1.0-win64.x86_64-bin.zip"
wget "https://iperf.fr/download/windows/iperf-3.1.3-win64.zip"
wget "http://netcologne.dl.sourceforge.net/project/iperf2/iperf-2.0.8-win.zip"
wget "http://download.cdn.mozilla.net/pub/seamonkey/releases/2.40/win32/en-US/SeaMonkey%20Setup%202.40.exe"
wget "http://tartarus.org/~simon/putty-snapshots/x86/putty.zip"
wget "https://winscp.net/download/WinSCP-5.9.1-Portable.zip"
wget "http://www.handshake.de/user/chmaas/delphi/download/xvi32.zip"
wget "http://www.microsip.org/download/MicroSIP-3.14.0.zip"
wget "ftp://ftp.vim.org/pub/vim/pc/gvim74.exe"
wget "http://liquidninja.com/metapad/downloads/metapad36.zip"
wget "http://www.heidisql.com/downloads/releases/HeidiSQL_9.3_Portable.zip"
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/ksar/ksar/5.0.6/kSar-5.0.6.zip"
wget "https://download.sysinternals.com/files/SysinternalsSuite.zip"
wget "http://www.nirsoft.net/utils/smsniff.zip"
wget "http://www.nirsoft.net/utils/smsniff-x64.zip"
wget "http://tftpd32.jounin.net/download/tftpd32.452.zip"
wget "http://tftpd32.jounin.net/download/tftpd64.452.zip"
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/winmtr/WinMTR-v092.zip"
wget "http://i.sixfoot6.org/convert.zip #http://joshmadison.com/convert-for-windows/ "
wget "http://download.cpuid.com/cpu-z/cpu-z_1.77-en.zip"
wget "http://download.cpuid.com/perfmonitor-2/perfmonitor-2_2.04.zip"
wget "http://d.winrar.es/d/102z1472029016/gnYAFZMMDJCaGSMkePgEAg/winrar-x64-531ca.exe"
wget "http://www.classic-software.ro/Repository/Software/Windows/EKG.zip"
wget "http://www.mitec.cz/Downloads/HEXEdit.zip"
curl "http://download-codeplex.sec.s-msft.com/Download/Release?ProjectName=screentogif&DownloadId=1597782&FileTime=131149710469770000&Build=21031" -o screentogif.zip
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/astrogrep/AstroGrep%20%28Win32%29/AstroGrep%20v4.4.5/AstroGrep_Setup_v4.4.5.exe"
curl "https://archive.realvnc.com/download/binary/377/ -o realvncviewerent.zip"
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/winnfsd/WinNFSd/2.0/WinNFSd-2.0.zip"
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/orphsubnetcalc/Subnet%20Calc%201.3.exe"
wget "https://download.sysinternals.com/files/SDelete.zip"
wget "http://download.piriform.com/dfsetup221.exe"
wget "http://download.piriform.com/ccsetup528.exe"
wget "http://download1.minitool.com/pw10/pw10-free.exe"
wget "https://novabench.com/files/novabench.exe"
wget "http://cdn.primatelabs.com/Geekbench-4.1.0-WindowsSetup.exe"
wget "https://github.com/greenshot/greenshot/releases/download/Greenshot-RELEASE-1.2.9.129/Greenshot-INSTALLER-1.2.9.129-RELEASE.exe"
wget "http://www.tightvnc.com/download/2.8.3/tvnjviewer-2.8.3-bin-gnugpl.zip"
cd ..
genisoimage -o software.iso -J -r software/

Habilitar Microsoft Windows 7 com a router

Perquè un Microsoft Windows 7 funcioni com un router cal habilitar una clau en el registre:

Executem: regedit

I busquem la cadena:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Canviem el DWORD IPEnableRouter de 0 a 1 i reiniciem l’ordinador.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc962461.aspx

Es pot comprovar amb ipconfig /all si s’ha habilitat correctament,