Apple Wireless Trackpad vs elementary OS 0.4.1 Loki

M’he trobat problemes per configurar el trackpad en l’entorn gràfic del elementaryOS. Poso les passes que he fet desde la línia de comandes com a usuari local: Abans previament he carregat els controladors com usuari ‘root’ i habilitat el codi pin per defecte:

AirPort mode Monitor en Mac OSX

Si volem fer una captura de trànsit amb el Mac hem de posar la tarja wifi en mode Monitor per poder capturar el trànsit. Hem d’utilitzar la comanda del airport. És una opció no descrita en l’ajuda de la comanda. Això ens guardarà un fitxer tipus cap en el directori /tmp que podrem obrir amb … Llegiu més

GNU/Linux AccesPoint Wifi

Objectiu: Volem crear una xarxa WIFI per interconnectar dispositius. Ens caldran poques coses per poder crear una xarxa Wifi amb GNU/Linux. El més important és que la interfícies que fem servir es pugui posar en mode MASTER i que estigui suportada pel paquet hostapd. Sabrem si la nostra tarja wireless la podrem posar perquè sigui … Llegiu més

OpenSuSE 12.3 vs Apple Macbook 4,1 Wifi (BCM4321)

Hola perquè funcioni la wifi amb el Macbook 4,1 amb GNU/Linux cal utilitzar el controlador Broadcom/STA (broadcom-wl) La sortida de la comanda lspci és: Crear un fitxer per tal que no carregui els controladors per defecte ‘b43’ ‘ssb’. Per això crearem un fitxer a /etc/modprobe.d/50-bcm4321.conf: blacklist b43 blacklist ssb Reiniciem i ja tindrem l’interficie per … Llegiu més