AirPort mode Monitor en Mac OSX

Temps de lectura: 1 minutSi volem fer una captura de trànsit amb el Mac hem de posar la tarja wifi en mode Monitor per poder capturar el trànsit. Hem d’utilitzar la comanda del airport. És una opció no descrita en l’ajuda de la comanda. Exemple: Això ens guardarà un fitxer tipus cap en el directori /tmp que podrem obrir

GNU/Linux AccesPoint Wifi

Temps de lectura: 1 minutObjectiu: Volem crear una xarxa WIFI per interconnectar dispositius. Ens caldran poques coses per poder crear una xarxa Wifi amb GNU/Linux. El més important és que la interfícies que fem servir es pugui posar en mode MASTER i que estigui suportada pel paquet hostapd. Sabrem si la nostra tarja wireless la podrem posar perquè sigui

OpenSuSE 12.3 vs Apple Macbook 4,1 Wifi (BCM4321)

Temps de lectura: 2 minutsHola perquè funcioni la wifi amb el Macbook 4,1 amb GNU/Linux cal utilitzar el controlador Broadcom/STA (broadcom-wl) La sortida de la comanda lspci és: Crear un fitxer per tal que no carregui els controladors per defecte ‘b43’ ‘ssb’. Per això crearem un fitxer a /etc/modprobe.d/50-bcm4321.conf: Reiniciem i ja tindrem l’interficie per utilitzar-la amb el NetworkManager.