Kdenlive vs Youtube

Configuració del encoder ffmpeg per pujar videos amb qualitat a Youtube https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=en Renderitzar amb una GPU Nvidia 750Ti incrementa la velocitat del render però redueix la qualitat del video final H264/AAC sense gpu: VP9 sense gpu: