TCPDUMP

Alguns exemples de TCPDUMP:

Per capturar trànsit per poder analitzar a posteriori amb el WireShark:

tcpdump -i  -s 65535 -w 

Per capturar Retransmisions de packets:

tcpdump -ntttt -i  'tcp[13] & 4 != 0'