Veure què ocupen els directoris en GNU/Linux

Notes de DU

du --max-depth=1 /home/ | sort -n -r

En cas de necessitar netejar el Journal del SystemD:

# journalctl --vacuum-size=500M

Per veure el consum de inodes

{ find / -xdev -printf '%h\n' | sort | uniq -c | sort -k 1 -n; } 2>/dev/null
«
»
  • El què proposes no sumaritza el què ocupen els directoris que tens per sota del nivell on estàs. Que és el que busca la comanda qué poso a la nota. L’objectiu és veure quins directoris ocupen més.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

5 × four =