Arxiu d'etiquetes: azure

Windows Tools ISO

Script per generar una ISO amb software d’utilitat pel sistema operatiu Microsoft Windows.

mkdir software
cd software
wget "https://cloudbase.it/downloads/CloudbaseInitSetup_Stable_x64.msi"
wget "http://vorboss.dl.sourceforge.net/project/iometer/iometer-stable/1.1.0/iometer-1.1.0-win64.x86_64-bin.zip"
wget "https://iperf.fr/download/windows/iperf-3.1.3-win64.zip"
wget "http://netcologne.dl.sourceforge.net/project/iperf2/iperf-2.0.8-win.zip"
wget "http://download.cdn.mozilla.net/pub/seamonkey/releases/2.40/win32/en-US/SeaMonkey%20Setup%202.40.exe"
wget "http://tartarus.org/~simon/putty-snapshots/x86/putty.zip"
wget "https://winscp.net/download/WinSCP-5.9.1-Portable.zip"
wget "http://www.handshake.de/user/chmaas/delphi/download/xvi32.zip"
wget "http://www.microsip.org/download/MicroSIP-3.14.0.zip"
wget "ftp://ftp.vim.org/pub/vim/pc/gvim74.exe"
wget "http://liquidninja.com/metapad/downloads/metapad36.zip"
wget "http://www.heidisql.com/downloads/releases/HeidiSQL_9.3_Portable.zip"
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/ksar/ksar/5.0.6/kSar-5.0.6.zip"
wget "https://download.sysinternals.com/files/SysinternalsSuite.zip"
wget "http://www.nirsoft.net/utils/smsniff.zip"
wget "http://www.nirsoft.net/utils/smsniff-x64.zip"
wget "http://tftpd32.jounin.net/download/tftpd32.452.zip"
wget "http://tftpd32.jounin.net/download/tftpd64.452.zip"
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/winmtr/WinMTR-v092.zip"
wget "http://i.sixfoot6.org/convert.zip #http://joshmadison.com/convert-for-windows/ "
wget "http://download.cpuid.com/cpu-z/cpu-z_1.77-en.zip"
wget "http://download.cpuid.com/perfmonitor-2/perfmonitor-2_2.04.zip"
wget "http://d.winrar.es/d/102z1472029016/gnYAFZMMDJCaGSMkePgEAg/winrar-x64-531ca.exe"
wget "http://www.classic-software.ro/Repository/Software/Windows/EKG.zip"
wget "http://www.mitec.cz/Downloads/HEXEdit.zip"
curl "http://download-codeplex.sec.s-msft.com/Download/Release?ProjectName=screentogif&DownloadId=1597782&FileTime=131149710469770000&Build=21031" -o screentogif.zip
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/astrogrep/AstroGrep%20%28Win32%29/AstroGrep%20v4.4.5/AstroGrep_Setup_v4.4.5.exe"
curl "https://archive.realvnc.com/download/binary/377/ -o realvncviewerent.zip"
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/winnfsd/WinNFSd/2.0/WinNFSd-2.0.zip"
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/orphsubnetcalc/Subnet%20Calc%201.3.exe"
wget "https://download.sysinternals.com/files/SDelete.zip"
wget "http://download.piriform.com/dfsetup221.exe"
wget "http://download.piriform.com/ccsetup528.exe"
wget "http://download1.minitool.com/pw10/pw10-free.exe"
wget "https://novabench.com/files/novabench.exe"
wget "http://cdn.primatelabs.com/Geekbench-4.1.0-WindowsSetup.exe"
wget "https://github.com/greenshot/greenshot/releases/download/Greenshot-RELEASE-1.2.9.129/Greenshot-INSTALLER-1.2.9.129-RELEASE.exe"
wget "http://www.tightvnc.com/download/2.8.3/tvnjviewer-2.8.3-bin-gnugpl.zip"
cd ..
genisoimage -o software.iso -J -r software/

Com saber el Fingerprint d’una clau SSH

Necessitem conèixer el fingerprint d’una clau rsa que hem de comparar amb una que tenim donada d’alta amb una plataforma cloud.

serg@node:~> ssh-keygen -E md5 -lf id_rsa
2048 MD5:fc:45:04:5a:6e:2c:2e:50:fc:6f:52:1c:ae:b3:de:d1 root (RSA)
sergi@node:~>

Utilitzem múltiples claus privades SSH per diferents destins

Necessitem utilitzar diferents claus SSH per diferents destins.

Per això utilitzarem el fitxer config dins del nostre directori de SSH: ~/.ssh.

En aquest fitxer entre d’altres coses configurarem els destins i les claus que utilitzarem

Host host1.domini.tld
  HostName host1.domini.tld
  IdentityFile ~/.ssh/host2/id_rsa # clau privada de l'usuari del host1
  User nom_usuari

Host host2.domini.tld
  HostName host1.domini.tld
  IdentityFile ~/.ssh/host2/id_rsa # clau privada de l'usuari del host2
  User nom_usuari

Host host3.domini.tld
  HostName host1.domini.tld
  IdentityFile ~/.ssh/host3/id_rsa # clau privada de l'usuari del host3
  User nom_usuari