OSX 10.11 El Capitàn vs Soundflower

En la versió del Mac OSX 10.11 només funciona la versió del Soundflower : Soundflower 2.02b Desinstal·lem la versió antiga “Uninstall Soundflower.scpt”ReiniciemInstal·lem la versió novaReiniciem Crearem un dispositiu multi-sortida Seleccionarem el dispositiu multi-sortida per reproduir: Per captura l’audio amb el FLDIGI cal configurar: Combinat amb el AU Lab gratuït de Apple es poden crear filtres … Llegiu més